ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด

25 เม.ย. 60

โครงการกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ...

08:30:00 - 12:00:00   ณ ห้องปฏิบัติธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 สำนักวิทยบริการ (ห้องสมุด)

20 เม.ย. 60

ทำบุญอุทิศกุศลให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว...

08:30:00 - 13:00:00   ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 อาคาร 26

22 มี.ค. 60

กิจกรรมการเสวนาวิชาการหัวข้อ "สวนสุนันทาใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์" ...

12:00:00 - 17:00:00   ห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ ชั้น 3 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด)

18 มี.ค. 60

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรม "โครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ" อันที่ 1...

08:30:00 - 12:00:00   ณ สนามกีฬา ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา

18 มี.ค. 60

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรม โครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ อันที่ 2...

08:30:00 - 12:00:00   ณ สนามกีฬา ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา

1
ข่าวสารประกาศ


นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
วีดีโอแนะนำ

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เผยแพร่เมื่อ 2015-06-16

Presentation รับน้องประจำปีการศึกษา 2558

เผยแพร่เมื่อ 2015-07-12

VTR SSRU 2015 (Thai Version)

เผยแพร่เมื่อ 2015-08-28