ข่าวประกาศ

ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด

10 เม.ย. 61

โครงการประกวดอาภรณ์งามตามกรุงรัตนโกสินทร์...

08:30:00 - 16:30:00   บริเวณ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีฯ ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

28 มี.ค. 61

โครงการ Library 4.0 : ชวนคู่หูเป็น Guru ห้องสมุด...

13:00:00 - 16:00:00   บริเวณ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีฯ ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

21 มี.ค. 61

โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5 การบรรยายธรรม เรื่อง “ศีล ๕...

08:00:00 - 12:00:00   ห้องศูนย์พุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ศูนย์วิทยบริการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

20 มี.ค. 61

โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5 การบรรยายธรรม เรื่อง “ศีล ๕...

09:00:00 - 12:00:00   ณ ห้องศูนย์พุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ศูนย์วิทยบริการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

15 มี.ค. 61

กิจกรรมงานวันคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ วันที่ 15 มีนาคม 2561 (ซ่อมบังคับ ปี 2558)...

08:00:00 - 13:00:00   ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 อาคาร 26 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด


ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด 

วีดีโอแนะนำ

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เผยแพร่เมื่อ 2015-06-16

Presentation รับน้องประจำปีการศึกษา 2558

เผยแพร่เมื่อ 2015-07-12

VTR SSRU 2015 (Thai Version)

เผยแพร่เมื่อ 2015-08-28


ภาพกิจกรรม